St. Kerken voor Kerken

De stichting Kerken voor Kerken is voortgekomen uit het initiatief
‘Kerken voor Kerken’ van Rens Schalkwijk (predikant) en Cynthia Ortega-Martijn (oud-Tweede Kamerlid voor de CU).

Doelstelling 1: alles doen om te bereiken dat vrijkomende kerkgebouwen behouden blijven voor kerkgebruik.

Doelstelling 2: het oprichten van een Nationaal Fonds Kerkgebouwen.

De Stichting Kerken voor Kerken is mede opgericht door SKIN Nederland.┬áSKIN staat voor ‘Samen Kerk in Nederland’.